Dss - MOST

nezisková organizácia poskytujúca sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným.
https://www.facebook.com/DssMost
  • Dss - MOST, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným.
  • Poskytujeme psychologické a sociálne služby ľuďom, ktorí sa psychiatricky liečili a ich rodinám, rovnako ako ľuďom, ktorí čelia zvýšenej záťaži v rôznych formách.
  • Vieme, že počet ľudí, ktorí vyhľadávajú sociálne služby a psychologickú pomoc pre rôzne ťažkosti spojené s psychickou poruchou, je čoraz vyšší. Často im podpora pri ďalšom zvládaní problémov spojených s poruchou alebo ťažkosťami, ktoré práve prežívajú, výrazne uľahčuje život.