Keď som sa prvý krát stretol s psychiatrickou diagnózou, nebolo toľko dostupných zdrojov a jediná možnosť bola liečebňa. Preto som začal tvoriť tento "rozcestník". Prajem, aby nám všetkým pomáhal na ceste za uzdravením, zotavením a celkovo lepším životom.